Socialpolitiske emner.

"DET BATTER" - at sætte fokus.....

 
Møde på Christiansborg.

På Christiansborg d. 22. februar 2017 til møde med Pernille Schnoor fra Alternativet.

Vi drøftede:
I takt med, at Neoliberalismens indpas og derved har kvalt vores solidariske menneskesyn de sidste 25 år, kan det tydeligt ses, at det sociale område – især handicapområdet - er nedprioriteret gevaldigt.

Det betyder, at de sociale udsatte og svageste borgere har fået ringere vilkår på rigtig mange punkter og deres retssikkerhed er lig nul, fordi Socialpolitik ikke har fået det fokus, som den gruppe mennesker faktisk fortjener og har krav på.

Jeg ser frem til mit samarbejde med Pernille Schnoor omkring Social, Sundheds og Handicappolitik.
                                                                                                                                                                               Opdateret d. 26. februar 2017.
 • Af: Anna Medone, Pernille Schnoor og praktikanten Peter, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen.
Opdateret d. 26. februar 2017.
  Af: Anna Medone, Pernille Schnoor og praktikanten Peter, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen. Opdateret d. 26. februar 2017.
 • Af: Anna Medone, Pernille Schnoor og praktikanten Peter, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen.
Opdateret d. 26. februar 2017.
  Af: Anna Medone, Pernille Schnoor og praktikanten Peter, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen. Opdateret d. 26. februar 2017.
 • Af: Anna Medone, Pernille Schnoor og praktikanten Peter, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen.
Opdateret d. 26. februar 2017.
  Af: Anna Medone, Pernille Schnoor og praktikanten Peter, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen. Opdateret d. 26. februar 2017.
 • Af: Anna Medone og Pernille Schnoor, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen.
Opdateret d. 26. februar 2017.
  Af: Anna Medone og Pernille Schnoor, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen. Opdateret d. 26. februar 2017.
Af: Anna Medone, Pernille Schnoor og praktikanten Peter, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen.
Opdateret d. 26. februar 2017.
Af: Anna Medone, Pernille Schnoor og praktikanten Peter, via praktisk hjælp af Antonio Medone - mange tak for hjælpen. Opdateret d. 26. februar 2017.
 

Velkommen til "DET BATTER" - at sætte fokus.....


Min konsulentformidling henvender sig til bl.a. beslutningstagerne i ministerierne og forvaltningerne, faglige organisationer, pædagogisk – og sundhedsfaglig personale på institutionerne og uddannelsesvejlederne på bachelor niveau. Et samarbejde med mig vil frembringe ny og anderledes viden på det socialpolitiske felt. Et af mine emner er bl.a. den nuværende stramme budgetstyring, der påvirker kommunernes serviceniveau, hvor jeg ser, at kortsigtede besparelser, som forringer borgernes livskvalitet, vil betyde større udgifter inden for det sociale område på længere sigt.

Jeg er en ildsjæl som brænder for socialpolitik, og som vil forbedre borgernes livsvilkår, således den etiske dimension prioriteres på højde med lovgivningen og de offentlige budgetter.

Min ideologi med denne side.


 • At sætte fokus på den skrantende socialpolitik.


 • At sætte fokus på de svageste borgeres livsforhold.


 • At sætte fokus på den mangelfulde sagsbehandling, som borgerne oplever.


 • At sætte fokus på de lovændringer, som forringer borgernes livsvilkår og retssikkerhed.


 • At sætte fokus på, hvordn EU politikken og OECD’s økonomiske styring har påvirket/påvirker den danske socialpolitik.
 

Se min nye præsentations

trailer.
Jeg vil rigtig gerne sige tusind tak til Nina Medone for hjælpen med optagelsen af videoen m.m.

 
Opdateret d. 8. juli 2016.