Socialpolitiske emner.

"DET BATTER" - at sætte fokus.....

 

Siden sidst.


Godt nyt år 2018.


Nu er vi kommet ind i det nye og spæde år 2018, og der er nye målsætninger og spændende projekter på tegnebrættet i forbindelse med mit vejledende konsulentvirke på min ”DET BATTER” site og udenfor cyberspace.

 

Jeg har f.eks. udarbejdet et kontroversielt foredrag, der omhandler emnet aktiv dødshjælp, som jeg ser, er meget relevant at debattere, da Sundhedsministeriet har fremsat et lovforslag i november 2017 om et Behandlingstestamente, som skal erstatte den nuværende Lov om Livstestamente.

 

Ét af regeringens mål er, at enhver borger får en værdig afslutning på livet, hvor patienten kan frasige sig behandling, når personen oplever livet og behandlingen som uværdige.

Det er en udvidelse af det nuværende begreb passiv dødshjælp, hvor tilkendegivelser i livstestamentet kun er bindende for uafvendeligt døende patienters ønsker om fravalg af livsforlængende behandling.

 

Det vil betyde, at enhver patient uanset diagnose og forventet levetid får mulighed for at forvalte sin selvbestemmelsesret til at fravælge sundhedsfaglig behandling; at en behandling indledes og fortsættelse af en igangværende behandling.

 

Regeringens målsætning er, at forslaget vil blive vedtaget og træde i kraft ved lov i 2019.

 

Jeg ser, at dette lovforslag er en forløber til at indføre aktiv dødshjælp i Danmark.

 

I kan forhåbentlig til foråret deltage i et spændende og vigtigt foredrag om aktiv dødshjælp med Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing og mig, som jeg har lagt et stort arbejde i at forberede og arrangere, hvorpå det er grunden til, at I ikke har hørt fra mig i et stykke tid på min website.

 

Jeg kan oplyse, at jeg har arrangeret et planlægningsmøde d. 16. januar 2018 med Andreas Rudkjøbing, som jeg ser frem til og glæder mig meget til.

Derudover vil jeg naturligvis opfordre jer til at læse mine øvrige indlæg på websitet.


Yderligere vil jeg håbe og vil være meget taknemmelig, hvis I trykker på: Din støtte gør en forskel og støtter, således jeg kan vejlede og hjælpe flere af de udsatte borgere og deres pårørende, samt at jeg kan afholde flere foredrag og debatfora, som har relevans indenfor Social -og Sundhedsområdet.

                                                                                                                                                                                                                                      Opdateret d. 7. januar 2018.

     Præsentation af

     "DET BATTER" ~ at sætte fokus.....

     og min nye konsulentbistand.

               Jeg vil gerne sige tusind tak til Antonio Medone for hjælpen

               med optagelsen af videoen d. 3. september 2017.

 

 Min ideologi med denne side.  • At sætte fokus på den skrantende socialpolitik.  • At sætte fokus på de svageste borgeres livsforhold.  • At sætte fokus på den mangelfulde sagsbehandling, som borgerne oplever.  • At sætte fokus på de lovændringer, som forringer borgernes livsvilkår og retssikkerhed.  • At sætte fokus på, hvordan EU politikken og OECD’s økonomiske styring har påvirket/påvirker den danske socialpolitik.


                                                                                                                                 Opdateret d. 8. september 2017.


Velkommen til ”Det batter” – at sætte fokus…


Min konsulentbistand henvender sig til bl.a. beslutningstagerne i ministerierne og forvaltningerne, faglige organisationer, pædagogisk – og sundhedsfagligt personale på institutionerne og uddannelsesvejlederne på bachelor niveau. Et samarbejde med mig vil frembringe ny og anderledes viden på det socialpolitiske felt. Et af mine emner er bl.a. den nuværende stramme budgetstyring, der påvirker kommunernes serviceniveau, hvor jeg ser, at kortsigtede besparelser, som forringer borgernes livskvalitet, vil betyde større udgifter inden for det sociale område på længere sigt.


Jeg er en ildsjæl som brænder for socialpolitik, og som vil forbedre borgernes livsvilkår, således at den etiske dimension prioriteres på højde med lovgivningen og de offentlige budgetter.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opdateret d. 8. september 2017.