"DET BATTER" ~ at sætte fokus.....

Social -og sundhedspolitiske emner.

 

Siden sidst


Jeg har sendt nedenstående dokument til diverse handicapordførere fra de repræsentative partier. Handicapordføreren fra Socialdemokratiet, Orla Hav er også formand for Kulturudvalget, hvilket har medført, at han vil stille et spørgsmål til Kulturministeren vedrørende diskrimination af mennesker med handicap i forbindelse med deltagelse i kulturbegivenheder på baggrund af min henvendelse.

 

Se mit dokument nedenfor:


www.ft.dk/samling/20181/almdel/KUU/bilag/113/index.htm?fbclid=IwAR0uQ8tyZoIGoIWMbbaVBLgn1KNT1qQUbB5SwOG04kaaLJTpSii1Dlprws

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Opdateret d. 8. april 2019.

 Min ideologi med denne side.  • At sætte fokus på den skrantende socialpolitik.  • At sætte fokus på de svageste borgeres livsforhold.  • At sætte fokus på den mangelfulde sagsbehandling, som borgerne oplever.  • At sætte fokus på de lovændringer, som forringer borgernes livsvilkår og retssikkerhed.  • At sætte fokus på, hvordan EU politikken og OECD’s økonomiske styring har påvirket/påvirker den danske socialpolitik.


                                                                                                                                                                         Opdateret d. 18. september 2014.

            Præsentation af

            "DET BATTER" ~ at sætte fokus.....

            og min nye konsulentbistand.

                                 Jeg vil gerne sige tusind tak til Antonio Medone for hjælpen

                                 med optagelsen af videoen d. 3. september 2017.

                                                                                                                                                                                  Opdateret d. 8. september 2017.

 


Velkommen til ”Det batter” – at sætte fokus…


Min konsulentbistand henvender sig til bl.a. beslutningstagerne i ministerierne og forvaltningerne, faglige organisationer, pædagogisk – og sundhedsfagligt personale på institutionerne og uddannelsesvejlederne på bachelor niveau. Et samarbejde med mig vil frembringe ny og anderledes viden på det socialpolitiske felt. Et af mine emner er bl.a. den nuværende stramme budgetstyring, der påvirker kommunernes serviceniveau, hvor jeg ser, at kortsigtede besparelser, som forringer borgernes livskvalitet, vil betyde større udgifter inden for det sociale område på længere sigt.


Jeg er en ildsjæl som brænder for socialpolitik, og som vil forbedre borgernes livsvilkår, således at den etiske dimension prioriteres på højde med lovgivningen og de offentlige budgetter.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opdateret d. 8. september 2017.