"DET BATTER" ~ at sætte fokus.....

Social -og sundhedspolitiske emner.

 

Siden sidst.


Jeg har annonceret her på siden, at jeg d. 22. november 2018 vil afholde et foredrag vedrørende EU's "Sociale Søjle" for medlemmerne af Christianshavns/Indre bys komité  for Folkebevægelsen mod EU i forbindelse med mit samarbejde med EU-parlamentsmedlemmet, Rina Ronja Kari.


Du/I kan læse mere og se uddrag af mit foredrag i en video på linket: Foredraget Den Sociale Søjle.


Yderligere har jeg skrevet en artikel omkring, at borgernes kvalitet i hjemmeplejen er blevet væsentlig forringet med EU’s politikker vedrørende privatiseringerne af tjenesteydelsesvirksomhederne samt udbudsreglerne.


Du/I kan læse mere om dette og selve artiklen via linket: EU/kvalitet i hjemmeplejen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opdateret d. 8. december 2018. 

Derudover vil jeg naturligvis opfordre jer til at læse mine øvrige indlæg på websitet.

 

Yderligere vil jeg håbe og vil være meget taknemmelig, hvis I trykker på: Din støtte gør en forskel og støtter, således jeg kan vejlede og hjælpe flere af de udsatte borgere og deres pårørende, samt at jeg kan afholde flere foredrag og debatfora, som har relevans indenfor Social -og Sundhedsområdet.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opdateret d. 5. februar 2018.

 Min ideologi med denne side.  • At sætte fokus på den skrantende socialpolitik.  • At sætte fokus på de svageste borgeres livsforhold.  • At sætte fokus på den mangelfulde sagsbehandling, som borgerne oplever.  • At sætte fokus på de lovændringer, som forringer borgernes livsvilkår og retssikkerhed.  • At sætte fokus på, hvordan EU politikken og OECD’s økonomiske styring har påvirket/påvirker den danske socialpolitik.


                                                                                                                                                                         Opdateret d. 18. september 2014.

            Præsentation af

            "DET BATTER" ~ at sætte fokus.....

            og min nye konsulentbistand.

                                 Jeg vil gerne sige tusind tak til Antonio Medone for hjælpen

                                 med optagelsen af videoen d. 3. september 2017.

                                                                                                                                                                                  Opdateret d. 8. september 2017.

 


Velkommen til ”Det batter” – at sætte fokus…


Min konsulentbistand henvender sig til bl.a. beslutningstagerne i ministerierne og forvaltningerne, faglige organisationer, pædagogisk – og sundhedsfagligt personale på institutionerne og uddannelsesvejlederne på bachelor niveau. Et samarbejde med mig vil frembringe ny og anderledes viden på det socialpolitiske felt. Et af mine emner er bl.a. den nuværende stramme budgetstyring, der påvirker kommunernes serviceniveau, hvor jeg ser, at kortsigtede besparelser, som forringer borgernes livskvalitet, vil betyde større udgifter inden for det sociale område på længere sigt.


Jeg er en ildsjæl som brænder for socialpolitik, og som vil forbedre borgernes livsvilkår, således at den etiske dimension prioriteres på højde med lovgivningen og de offentlige budgetter.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opdateret d. 8. september 2017.