"DET BATTER" ~ at sætte fokus.....

Social -og sundhedspolitiske emner.

Velkommen til min blog


Af: Anna Medone, via praktisk hjælp af Nina Medone.

Opdateret: d. 27. april 2017.Jeg glæder mig meget til at debattere nogle essentielle og spændende emner med Jer.


Mine indlæg bloggen tager udgangspunkt i et socialt, handicap og sundhedspolitisk perspektiv, hvor jeg sætter fokus og debattere emner, som jeg ser, er, aktuelle og relevante.


Jeg vil bl.a. behandle sårbare børns, handicappedes samt andre udsatte borgeres situation, vilkår og rettigheder i det danske samfund.


Målgruppen for min blog er naturligvis for alle, der interesserer sig for sociale område. Hovedsagelig for fagpersoner, som arbejder med udsatte grupper, de udsatte borgere og deres pårørende.


Læs mit nyeste blogindlæg.


Jeg ser frem til, at I vil være med til at debattere emnerne sammen med mig qua jeres kommentarer, således vi kan sat fokus på områderne ved nogle gode og konstruktive dialoger.


Opdateret d. 16. maj 2017.

vis:  hele indlæg / kort version

Bæredygtighed kontra dehumanisering.

Opslået d. 14. maj 2017 kl. 18.45 Comments kommentarer (4)


Økonomismens konsekvens.


Når økonomisme dominerer samfundsdiskurseden i politiske og mediatiske felter, er marginalisering af de samfundsgrupper, der ligger skatteborgerne til last, det indlysende resultat.


Jeg ser ikke, at politikere og medier værdsætter socialt arbejde højt nok, som en investering i menneskers værdi, men har stor fokus at skabe vækst og international handel.

Derfor ser jeg, hvordan politikere der siger, de vil varetage de almindelige borgeres interesser og tage hånd om deres nære problemer, nyder fremgang overalt i Europa.

 

Narcissisme kontra solidaritet.


Evnen til at sætte sig ind i andre menneskers vilkår er nærmest upopulært, hvor det er mere trendy at være sin egen lykkes smed - slippe billigst i skat og dyrke narcissismen.


Hvordan kan udviklingen vendes og solidariteten genindføres som et princip?   Af: Frederic Muller/Shutterstock.com.


Ny respektkultur.

 

Det er nødvendig med en ny politisk kultur, hvor respekten mellem fløje Christiansborg er til stede, deraf vil der nærmest per automatik sås grobund for respekten til udsatte borgeres behov, herunder kontanthjælpsmodtagere, kronisk syge, udviklingshæmmede, børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet, ældre, alkoholikere, prostituerede etc. 


Af: Stanislaw Mikulski/Shutterstock.com.  Alle os er mistænkeliggjorte.

 

Det mest skræmmende er, at vi alle er blevet til "udsatte", når jeg ser, hvordan alle borgere er objekter for overvågning, om det er i det offentlige rum eller digitalt helt inde i privatsfæren.

Alle borgere er sådan set mistænkeliggjorte, og deres adfærd bør tjekkes. 

 

Mennesket selv er løsningen.

 

Løsning er at investere i mennesker, fordi et bæredygtig samfund er resultatet af bæredygtige individer.


Af: Nirutpix/Shutterstock.com.


Fornuften i at se at alle borgere har ret til at leve et anstændig liv med anstændige vilkår, uanset økonomisk nytte for samfundet skal tilbage, hertil tænker jeg ideen med kontanthjælp uden modkrav og uden det umenneskelige nyindførte loft.


Rss_feed