"DET BATTER" ~ at sætte fokus.....

Social -og sundhedspolitiske emner.

 

                                  Socialt set indefra.

Under denne side, debatterer jeg relevante socialpolitiske emner, hvor bl.a. jeg tager udgangspunkt i lovforslag om reformer, undersøgelser og forskning omkring sociale forhold for udsatte borgere, samt vil jeg tage afsæt i faktuelle debatter i offentligheden. Opdateret d. 5. december  2016.