"DET BATTER" ~ at sætte fokus.....

Social -og sundhedspolitiske emner.

 
Jeg tilbyder vejledning, undervisning og foredrag.
 

Jeg tilbyder vejledning, undervisning og foredrag i forbindelse med min konsulentbistand på det sociale områder, fra

det overordnede lovgivningsmæssige plan til fagpersonen på det praktiske felt.

 

Vejledning, undervisning og foredrag til:


  • Studerende og personale på uddannelsessteder, kommuner, døgninstitutioner og i private hjem.


  • Folketingsmedlemmer og faglige organisationer, som har berøring med social- og sundhedsområdet.


  •  Pårørende til handicappede personer og brugere i at tackle udfordringerne i hverdagen og rådgivning omkring at udarbejde ansøgninger og klager bl.a. indenfor hjælpemidler, BPA-hjælperordningen og institutionsområdet m.m.


  • Udsatte familier, som er i en tvangsfjernelses- eller tvangsadoptionssag af deres barn/børn og en vejledende funktion til familier, når deres barn/børn er blevet anbragt uden for hjemmet eller tvangsadopteret.-

Hvordan jeg kan tilbyde min vejledning, undervisning og foredrag.


  • Spørgsmål og svar kan foregå via beskedboksen nedenfor.


  • Vejledning kan ske på min bopæl.


  • Det kan også aftales, at jeg kommer til dig/jer og giver bistand.


  • Undervisning og foredrag kan blive afholdt hos jer.
                                                                                                                                                                                                      Opdateret d. 26. juli 2016.

Du/I er også meget velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger via beskedboksen, hvorefter jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Tak for jeres henvendelse.

Jeg svarer hurtigst muligt tilbage.

- Fortsat god dag.


Med venlig hilsen
Konsulent, Anna Medone.
Ups, der er sket en fejl.
Prøv igen ved at klikke her.